İngilizce Seviye Belirleme Sınavı


Question 1: Choose the correct option.

Question 2: Choose the correct option

Question 3: Do you like coffee?

Question 4: Choose the correct option

Question 5: We don't go ...... train.

Question 6: Choose the correct option.

Question 7: We landed ...... Dublin airport, very late.

Question 8: If we miss the flight, there isn't another ...... three hours!

Question 9: It's not too late, so we can still have another glass ...... wine.

Question 10: We stayed ...... a really nice hotel near the beach.

Question 11: If I want to pass my exam, I ...... study harder.

Question 12: ...... people eat very healthy food.

Question 13: I don’t agree ….. you.

Question 14: A social networking site is ...... you can meet new people.

Question 15: He's that famous actor ...... is always on TV.

Question 16: A motorbike ...... a car.

Question 17: I told him ......

Question 18: I wish ......

Question 19: If you had asked me ...... to the cinema with you.

Question 20: ...... very early.

Question 21: She was late for work today because she ...... to go to the doctor's.

Question 22: I had never seen it before, and ...... I knew exactly what to do.

Question 23: I asked my sister if ...... a bottle of perfume for me at the airport.

Question 24: Robert is an authority ...... English Literature.

Question 25: I am always on the look ...... for bargains!

Question 26: You can exchange the gift ...... it is returned within seven days.

Question 27: We'll ...... my sister to babysit on Friday.

Question 28: I blame the Government ...... the increase in crime.

Question 29: He refused ...... responsibility for the accident.

Question 30: The mountain …… we climbed yesterday was the highest mountain in Britain.

Haberler

Japonya’ya Giden Uluslararası Öğrenci Sayısı 2023 Yılında %21 Arttı

2024-05-27 08:39:54

1 Mayıs 2023 itibarıyla Japonya, bir önceki yıla göre 48.128 öğrenci artışla 279.274 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Bulgaristan, 2023/24'te 15,093 Uluslararası Öğrenciye Ev Sahipliği Yaptı

2024-05-21 08:59:36

Bulgaristan, 2023/24 öğretim yılında tam 15,093 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptı. Bu, ülkenin eğitim alanında uluslararası çekiciliğinin arttığının bir göstergesidir. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, bu öğrenciler toplam öğrenci nüfusunun %8.2'sini oluşturuyor. Bulgaristan'ın renkli kültürel mozaiğine katkıda bulunan bu öğrenciler, ülkenin eğitim ortamını daha da zenginleştiriyorlar.

METI Japonya Staj Programı 2024 (Tüm masraflar karşılanıyor)

2024-05-14 07:33:07

METI Japonya Staj Programı 2024 için başvurular açılmıştır. Bu staj programı, uygun ülkelerden tüm uluslararası öğrencilere açıktır ve Japonya Hükümeti tarafından tam burslu olarak sunulmaktadır. Japonya, küresel yetenekleri işe almakta ve KOBİ'ler insan kaynakları eksikliği yaşamaktadır; bu nedenle "METI Japonya Staj Programı 2024" başlatılmıştır. Bu program, Japon KOBİ'lerin yabancı öğrencileri ve küresel yetenekleri işe almasına yardımcı olur.

ÜCRETSİZ DAVETİYENİ AL