Yurtdışı Üniversite Denklik İşlemlerinde Yeni Dönem

23/10/2023

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanların Türkiye'deki denklik işlemlerinde dil belgesi zorunlu olacak. Sıralama kuruluşlarının en az 3'ünde ilk 400'lük dilim içerisindeki üniversitelerden mezun olanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le 2017 tarihli düzenlemede değişiklik yapıldı.

Değişiklikle yurt dışındaki üniversitelerden mezun olup Türkiye'de denklik başvurusu yapan adayların öğrenim gördüğü programın dili inceleme kriterleri arasına alındı.

Buna göre, önceki yönetmeliğin 4. maddesinin (ğ) bendi, "Öğrenim görülen program dilinde Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardan Kurulun belirlediği puan/belge..." şeklinde değiştirildi. Bu belge, tanıma veya denklik başvurusu sırasında zorunlu hale getirildi.

Aynı maddeye eklenen hükümle, yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının en az 3'ünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alan üniversitelerden mezun olanların bu uygulamadan muaf tutulması kararlaştırıldı.

Belge, başvuru sırasında ibraz edilebilecek

Başvuru belgelerinin arasına eklenen yabancı dil başarı puan belgesi, başvuru sırasında ibraz edilebilecek.

Adayın öğrenim gördüğü programın eğitim diline ilişkin belgenin uygunluğu, mezuniyet tanıma belgesi ve diploma denklik belgesi başvuruları incelenirken denetlenecek.

Söz konusu dil belgesinin süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgenin başarı şartlarını taşımaması halinde denklik başvurusu reddedilecek.

Öğrenim görülen programın dilinde daha önce YÖK tarafından kabul edilen bir sınavın bulunmaması halinde, hangi sınavların kabul edileceği ve başarı puanının ne olacağı YÖK tarafından belirlenecek.

Kaynak: YÖK

Diğer Yazılar